znak aa

Defektolog logoped Milica Vukšić

Logoped je specijaliziran za rad s učenicima koji imaju poteškoća u glasovno govornoj komunikaciji:
- teškoće u čitanju i pisanju,
- dislalia (nepravilan izgovor glasova),
- mucanje,
ostale jezične poteškoće (disfunkcije, ...).
     Logoped radi i s ostalim učenicima koji imaju poteškoća u razvoju:
- učenici koji se školuju u OŠ po prilagođenom programu,
- teškoće u učenju,
- poteškoće u ponašanju.
     Logoped u svojem radu surađuje s ravnateljem škole, pedagogom, učiteljima, roditeljima te ostalim ustanovama.
     U svojem radu nastojim unijeti u školu i rad s učenicima veselje, zadovojstvo, volju za radom, razumijevanje i poticanje kako bi i oni učenici koji imaju manjih ili većih poteškoća što uspješnije završili osnovnu školu.

RADNO VRIJEME LOGOPEDA:

PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK
SRIJEDA (PRO BRDOVEC)
PETAK

 

9:30 - 15:30
9:00 - 15:00
8:00 - 14:00