Srednja škola Glina

Home O školi Programi Nastava Novosti

Osobna iskaznica
Povijest škole
Škola u prošlosti
Naš tim
Natjecanja
Učenici

 

 

 

 

NAŠI UČENICI

 

Gimnazijalci

 

1.A.

 

 

 

Razrednik: Bosiljka Šimić

 

Iva Abramović, Dražen Ančić, Ana Arambašić, Anja Blažević, Marko Cestarić,

Matea Gašljević, Bernarda Gudelj, Matea Kovačević, Ivana Mičija, Nikša Odić, Rukavina Ana, Bojan Slavnić, Đorđe Stojić, Predrag Stojić, Šantek Iva, Ana Školneković, Danijel Škrinjar, Alen Žugaj

 

 

2.A.

 

 

Razrednik: Josipa Mitar

 

Ana Abramović, Damir Abramović, Irena Bakšić, Ida Bogović, Katarina Boras, Ines Crnko, Robert Crnko, Suzana Gregurinčić, Jakšić Dragana, Ivan Janković, Snježana Jelić, Diana Jozić, Marina Jurišić, Martina Jurišić, Anita Kapac, Martina Kaurić, Željka Kaurić, Diana Muža, Ines Radičanin, Igor Sušilović, Dena Tesla, Adriano Topalović, Dragana Zagorac, Mario Žugaj

 

 

3.A.

 

Razrednik: Željko Jambrešić

 

 Draženović Božidarka, Gujić Violeta, Lavor Tamara, Nikolozo Ema, Nikolozo Nikolina, Ostarčević Loris, Pavlović Slađana, Plemenčić Andrea, Relja Igor Rončević Anita, Rukavina Ivana, Smiljčić Ana, Šarić Marijan, Štrk Zvonimir, Špoljarić Marija, Žutić Ines

 

 

 

4.A.

 

 

Razrednik: Tatjana Šimnundić

 

Babić Denis, Crnković Marija,  Filetić Marija, Franjković Ivan, Hrgović Tanja, Matijević Mišela, Mileković Ines, Paušić Marija, Pereković Valentina, Pezić Ivana, Pjevac Petra, Prajdić Dino, Rožanković Magdalena, Sremić Marija, Šibalić Martina, Špoljarić Marija

 

 

Ekonomisti

 

 

1.B.

 

 

Razrednik: Ljerka Iharoš

 

   Badrić Borislav, Bijelić Sanela, Crnković Iva, Crnković Mišela, Hodalj Dinko, Jelekovac Ivan, Krmpotić Ivica, Lavor Ines, Malović Marko,

Mašić Dijana, Maljevac Zorana, Mavrlja Danijel, Plahutar Kristijan, Putrić Nikolina, Rakarić Žaklina, Rožanković Danijel, Rukavina Martina, Rukavina Valentina, Sertić Kristina, Strunja Srđan, Šimić Kristina, Štajcar Lana, Toljan Ines, Tomić Marina

 

 

 

2.B.

 

 

Razrednik: Sanja Dvorneković Tomšić

 

Badrić Nikolina, Bunjan Jelena, Čiča Milana, Draženović Nikolina, Filetić Marko,     Gnjatović Zorica, Hodalj Antonela, Ilijević Darija, Kostanjević Nikolina, Matić Marko, Matijević Marinela, Pejić Danijel, Putrić Doroteja, Rovišan Mirela, Savić Sanja, Sladojević Mladen, Stojanac Matea, Školneković Jurica, Šuntić Marko, Žugaj Marija

 

 

 

 

 

3.B.

 

 

Razrednik: Jasmina Sukalić

 

Abramović Igor, Abramović Nikolina, Batinović Igor, Bijelić Irena, Bogović Tatjana, Borovac Katarina, Brajdić Milana, Cestarić Marko, Čučković Sanja, Eremija Nataša, Golik Ana, Gregurinčić Marija, Gulić Goran, Jurković Kristina, Kardaš Martina, Klarić Finka, Klobučar Alen, Lučić Ivana, Marjanović Nataša, Miletić Vesna, Radenić Marina, Šantek Ivana, Zrinski Silvija

 

 

 

4.B.

 

 

Razrednik: Aleksandra Pereković

 

  Barić Maja, Božić Tomislav, Crnković Mira, Daić Ljiljana, Drvodelić Anita, Filipović Domagoj, Gvojić Milana, Hodalj Mirjana, Hotnjan Marina, Ilijević Sanja, Jajčević Nataša, Kardaš Matija, Kihalić Sanja, Kirin Mihaela, Klobučar Andrej, Kostanjević Antonija, Mičija Danijela, Muža Ivan, Muža Milana, Osonički Ivica, Škrljac Marijana

 

 

Prodavači

 

 

1.C.

 

 

Razrednik: Maja Krizmanić

 

   Abramović Marijan, Bošnjak Jela, Dolar Sunčica, Dumbović Lidija, Grubić Dragana, Kulović Milan, Malinac Jasmina, Malinac Suzana, Maričić Milana, Poropatić Milan, Rastovski Sanela, Sučević Danijela, Štrk Irena, Vuković Jelena

 

 

 

 

2.C.

 

 

Razrednik: Suzana Stanković

 

  Nikolina Bodlović, Tanja Brnat, Marina Ćurić, Suzana Jurkić, Željka Krajačić, Danijela Lončar, Svjetlana Milošević, Iva Modronja, Adriana Rajšić, Ivana Stapić, Karolina Škrljac, Robert Vengert

 

 

 

 

3.C.

 

 

Razrednik: Ana Rizmaul

 

   Blašković Maja, Cestarić Ana, Durman Helena, Đaković Alen, Ferenac

Dragana, Krakić Marija, Martinaj Vogluše, Micić Anita, Nožarić Tomana, Paropatić Vladimir, Rajšić Suzana, Rakarić Josipa, Rovišan Ana, Stjepanović Ana, Stojčević Anita, Sušilović Ivica, Vučković Snježana, Vujnović Maja, Ždravac Petra

 

 

Elektrotehničari

 

 

1.D.

 

 

Razrednik: Tihomir Pucović

 

 Bilica Igor, Butina Slavko, Čavlović Ivan, Čučković Iner, Dmitrović Dejan, Jelenić Ivan, Kostanjević Ivica, Kovačević Mihael, Kramarić Danijel, Robinić Igor, Rohak Adam, Rožanković Kristijan, Stojak Robert, Šimunović Mario, Tica Nedeljko, Zinaja Goran

 

 

 

 

 

2.D.

 

 

Razrednik: Terezija Kovačić

  Barić Ognjen, Birač Stevica, Bjelajac Danijel, Duždević Dean, Gašljević Ivan, Ivanko Josip, Kelihar Kristijan, Kiš Ivan, Kovačević Marko, Kulović Nenad, Kukoleča Milan, Kvakić Miran, Majstorović Damir, Novosel Ivan, Naglić Josip, Pavičić Saša, Roksa Tomislav, Rovišan Vlado, Rožanković Danijel, Stojak Josip

 

 

 

 

 

 

 

3.D.

 

Razrednik: Mijo Šimundić

 

Crnek Nikola, Dobrić Slaven, Gregurić Ivan, Grgić Ivica, Karapandža Duško, Kosić Nikola, Kostanjević Dalibor, Kuštreba Danijel, Kvakić Mario,Lončar Stevica, Lukačević Ivica, Malinac Josip, Medvedec Robert-Martin, Paripović Duško, Prajdić Danijel, Rašeta Milan, Sučec Hrvoje, Vojvodić Alen

 

 

SVI NAŠI MATURANTI

 

 

1997./98.

Ivana Bobeta

Biljana Daić

Darijo Štajdohar

Prodavač:

Irena Ivatović

Ivana Dobrenić

Goran Tkalčević

Goran Bunjan

Ana Jajčević

Brankica Drezga

Nikolina Tomčić

Anuška Franjević

Sanela Jakupović

Jurica Ferenac

Branka Vekić

Milana Patrović

Snježana Kirin

Natalija Goleš

Dalibor Vignjević

Danijel Rožanković

Slađana Komljenović

Marijan Gregurić

Nataša Zgurić

Dalibor Škrljac

Danijela Košutić

Mariijan Grudenić

 

Mirjana Štajdohar

Andreja Kreštelica

Verica išek

 

 

Milan Liković

Martina Janković

 

Ekonomist:

Vladimir Lipak

Jasna Košutić

2000./01.

Tajana Barinja

Srećko Majcek

Dubravka Krkač

Gimnazija:

Ana Biljan

Ivanka Matić

Nikolina Marjanović

Kristina Bilić

Andrea Borić

Dalibor Mikez

Mirjana Martić

Ivana Franjković

Biljana Kuhar

Ana Mustedanagić

Mirela Matijević

Ljiljana Išek

Anita Longer

Damir Naglić

Alberta Miftari

Siniša Krizmanić

Almira Miftari

Zdenka Novosel

Jasmina Mihalić

Edin Nurkić

Milana Mihaljević

Ankica Paropatić

Anita Ovanin

Ivana Pavušek

 

Marko Pavlović

Ana Petrović

Marijo Pentek

 

Svjetlana Pavušek

Ivana Prašnjak

Kristina Radman

 

Ivana Prajdić

Dejan Rastovski

Igor Savinc

1998./99.

Senad Račić

Andreja Rom

Mirko Sužnjević

Gimnazija:

Mirjana Roksandić

Igor Rožanković

Jelena Šimić

Marina Bilić

Davor Šarčević

Đurđa Stojić

Nikolina Škrljac

Dejan Brkić

Zdenka Štefančić

Željko Suknaić

Adrijana Štajdohar

Boris Davidović

Gabrijela Tagliaretti

Dubravka Žinić

Snježana Valentić

Dijana Jurčić

Suzana Tomčić

Ivana Žinić

Klaudija Živković

Željko Kaurić

Anđelka Zgurić

Renata Žugaj

 

Tihomir Lončarević

 

 

Ekonomist:

Natalija Mijaljević

 

Prodavač:

Tomo Blagojević

Dragana Momčilović

 

Ivica Biljan

Nikolina Balen

Stanislav Momčilović

1999./00.

Tomislav Bradarić

Željko Cestarić

Mario Skoko

Gimnazija:

Ivana Ivatović

Kristina Darović

Sandra Šimek

Nikolina Brajdić

Stjepan Knežević

Ana Dobrenić

Josipa Zlatarić

Andrea Faltin

Dražena Komljenović

Zdravka Draženović

 

Vladimir Faltin

Kristina Krečić

Kristina Dražetić

Ekonomist:

Dražen Grgić

Darko Kreštalica

Kristina Gregurić

Dalibor Bogović

Marija Kihalić

Slavica Kreštelica

Josipa Jelenić

Tomislav Gregurić

Jasmina Mudrešić

Marina Krkač

Tomislav Kardaš

Kristina Krznarević

Anita Smiljčić

Ana Leljak

Marija Kaurić

Dijana Marijan

Mirjana Smiljčić

Katica Marinović

Mara Komazec

Ivana Naglić

Tatjana Vrbanac

Nataša Martić

Marijana Lukić

Nenad Vekić

 

Zoran Muža

Danijela Mavrlja

Dijana Vrbanac

Ekonomist:

Marko Naglić

Marijana Nišević

 

Valentina Anušić

Igor Šalković

Ivana Nogić

Prodavač:

Andreja Borić

Albino Šimunović

Martina Novosel

Marica Banović

Damir Cerjak

Ivančica Škrljac

Marija Rožanković

 

 

Ana Sremić

 

 

Dijana Dražetić

 

 

2002./03.

 

 

Prodavač:

Kristina Šantek

Ivana Gorupić

Gimnazija:

Josip Antoliš

Biljana Tadić

Kristina Grbeša

Borislav Božić

Ljubica Bodlović

Filip Vuk

Svjetlana Ivanišević

Ivan Crnković

Renata Brkić

 

Barbara Kardašić

Ana Ćorković

Željka Bulat

Prodavač:

Kristian Kuzmić

Marko Gašljević

Marija Ceković

Nikolina Benički

Ivana Liković

Željka Gujić

Mladen Cerjak

Mato Blagojević

Marija Lukačević

Tanja Kaurić

Marijana Draženović

Mirela Bunjan

Milan Mihaljević

Ivan Lipak

Sanja Đaković

Oliver Ćosić

Kristina Pejaković

Marijana Mileković

Mirjana Grudenić

Ivica Ferenac

Dobrila Pereković

Marija Pavušek

Milan Jakovović

Anđelka Grahovac

Ivana Pereković

Igor Pereković

Kristina Kovačević

Antonio Klobučar

Danijela Rovišan

Milena Sužnjević

Danijela Lukač

Dalibor Klobučar

Ivana Rožić

Katarina Školneković

Dragana Maričić

Milana Kukoleča

Mario Spajić

Mario Škrljac

Mira Matić

Miroslav Liković

Ivana Sukalić

Monika Žagar

Mirela Muža

Milana Majcek

Blaženka Šapina

Andrej Žinić

Dragana Pešut

Dragana Maljković

Josip Šarić

 

Branislav Roksandić

Danijela Medved

Martina Štifan

 

Vesna Suknaić

Nikolina Nikolić

Jasmina Šurjača

 

Danijela Škrinjar

Marina Paropatić

Tea Tarbuk

Ekonomist:

Sanja Škrljac

Milena Paropatić

Martina Tonković

Aleksandra Babić

Željka Šnajder

Borislav Priljeva

Marija Tonjac

Saša Baćan

Mladen Tonković

Bernardica Raf

Danijel Vidnić

Darko Bogović

 

Nenad Račić

Ivana Žagar

Mirjana Bubaš

Elektrotehničar:

Dragana Sužnjević

Ivica Žugaj

Boris Burkanović

Đuro Bjelajac

Goran Tonković

 

Olivija Čurčić

Damir Išek

 

 

Miroslav Draženović

Andreas Panežić

 

 

Ana Gujić

Zoran Radić

 

Prodavač:

Damir Hotnjan

Ivan Šubić

2001./02.

Ankica Arbutina

Ivana Jurković

Ivica Žugaj

Gimnazija:

Ljubica Baltić

Jasmin Kadrić

Ivica Arambašić

Goran Davidović

Ivan Blagojević

Amir Kadrija

Igor Ambruster

Jasmina kaurić

Zorana Čučković

Ana Kihalić

Borislav Jelekovac

Blaženka Krajačić

Katica Grgić

Ivana Kihalić

Slaviša Kaurić

Ivana Marjanović

Đurđa Karapandža

Milana Kihalić

Josip Komar

Slavko Paspalj

Martina Knežić

Miroslav Komazec

Ivica Longer

Danijel Popović

Božana Majdandžić

Suzana Kožul

Mario Pereković

Josipa šašo

Robert Matić

Ivana Mikez

Milan Trdina

Mirela škrinjar

Silvana Matić

Anita Panežić

Ivica Bradarić

Antonio Štajdohar

Danijel Milatović

Marina Petrović

Mihael Brkašić

Iva Štefan

Kristina Papić

Anita Radman

Igor Cvrk

Dijana Vučičević

Snježana Putrić

Marina Radošević

Damir Delač

Domagoj Vučić

Dijana Radman

Nikola Šantek

Arsenije Đokić

 

Kristina Rakarić

Leonardo Škrinjar

Tomislav Gašljević

Ekonomist:

Ivana Smiljčić

Ctibor Števović

Josip Jelenić

Josipa Abramović

Ivana Strgar

Danijel Vrbanac

Ivan Mareković

Dragana Augustinović

Dijana Šarčević

Milena Vrga

Ivica Mihalić

Marina Biljan

 

 

Mario Pavušek

Ivan Vidnić

 

 

Marjana Mikez

Dubravko Žinić

 

 

Stanislav Išek

Bernard Miletić

 

 

Sanja Jurčić

Dražen Pinotić

Jasmina Mujičić

Tomislav Jambrešić

Vesna Komar

Mario Rovišan

Vesna Mutapčija

Alen Kožul

Katarina Kostanjević

Antonio Strgar

Tihomir Rukavina

Dalibor Liković

Jelena Kružić

Miran Škrinjar

Dragana Stojić

Dario Plemenčić

Dušanka Kukulj

Kristijan Ančić

Dragan Sumonja

Milan Putrić

Slaven Kuzmić

 

Valentina Škrljac

Aleksandar Radić

Matej Majcek

 

Karolina štrk

Miroslav Šantek

Sanja Marijan

 

Nedjeljka Šukunda

Robert Škrljac

Marikana Miftari

2003./04.

Radmila Vekić

Duško Šteković

Mario Milekovvić

Gimnazija:

Slavica Zgurić

Mirko Utvić

Nikolina Novak

Suzana Borić

 

Velibor Vekić

Mirela Pavličić

Mirjana Ceković

Prodavač:

Karlo Vrbanus

Dražen Pejaković

Ivica Cestarić

Ivana Čurčić

 

Jasmina Pejaković

Vedran Dmitrović

Ivančica Dvorneković

 

Marijana Pereković

Dalibor Dujmić

Ljiljana Đukić

 

Ivana Perković

Darko Dvorneković

Milana Ferenac

2004./05.

Nikolina Rom

Renata Hrgović

Ivana Grgić

Gimnazija:

Martina Šalić

Martina Hrkovac

Zvjezdana Hot

Ilija Demić

Marina Štrk

Marin kaurić

Slađana Hudorović

Suzana

 

Ivana Kovačević

Draženka Ivković

Dragosavljević

Prodavač:

Marko Kreštelica

Daliborka Krtić

Jovana Gregurić

Slavek Arambašić

Marjana Majdandžić

Dražen kruhović

Ivan Hrkovac

Osman Bašić

Zoran maljevac

Ivana Majstorović

Iva Ivanović

Ivana Benčić

Jurica Maraković

Josipa Malović

Marina Jozić

Martina Boltužić

Tatjana Martinović

Nikolina Metikoš

Radomir Lončarević

Katarina Ceković

Ivan Medved

Ivica Mileković

Tonka Mamić

Ivana Draženović

Sanja Pađen

Štefica Muža

Nikola Maraković

Milana Grubić

Nikolina Pašić

Ivana Polak

Ivana Matijević

Marina Hodalj

Berislav pentek

Ivančica Rakarić

Tatjana Matijević

Ankica Jurković

Mirko Popović

 Ivančica Šeperac

Senka Pejaković

Mićo Jurković

Ivan Štrk

Matija Vuk

Mario Petrović

Ksenija Kaurić

Marinela Vučičević

Darija Županić

Marija Ponder

Mirjana Maričić

Valentina Vučičević

 

Maja Radman

Sanja Milošević

Marina Vukšić

Elektrotehničar:

Irena Relja

Rada Miljanović

Dario Žinić

Denis Brižić

Dejana Samac

Ivana Naglić

 

Stanko Kovarbašić

Željko Šantek

Andrea Panežić

Ekonomist:

Igor Martić

Nevena Šimić

Angelina Roksa

Barica Babić

Nikola Martinović

Dejan Šteković

Miroslav Roksandić

Anita Borić

Boris Menićanin

Duško Žarković

Iva Sigur

Nataša Dakić

Marinko Spajić

Vedrana Živković

Tamara Sova

Mirela Gruborović

Goran Topalović

 

Đurđica Šteković

Ivana Išek

Ivan Čavlović

Ekonomist:

 

Silvija Kardaš

Darko krnic

Ivica Bakšić

Elektrotehničar:

Ivana Kihalić

Mario Lamza

Antun Crnković

Goran Čuljat

Magdalena Kirin

Antonio Nogić

Rada Čizmar

Davor Likarević

Ivica Krčelić

Kristijan Ovanin

Sara Duždević

Marko Likarević

Mario Lukić

Zoran Vrbić

Jakov Fajs

Velibor Rakarić

Biljana Maljković

Damir Bogović

Jasmina Harambašić

Darko Škrinjar

 

 

Josip Šubić

 

 

Siniša Hotnjan

 

 

Dinko Škrinjar

 

 

Slobodan Žarković

Vlatko Vukinovac

Igor Majstorović

Vladimir Škrljac

Daniel Žugaj

Igor Daks

Nenad Martinović

Marko Tonković

Tomislav Žugaj

Ivica Gašparević

Danijel Medved

Nikola Vrga

Slavko Brkić